Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

 • Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder met een afleveradres .
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Aromavin. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Aromavin middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Aromavin zijn overeengekomen.
 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Onze gegevens: BTW nummer NL151357912B02, Kamer van Koophandel nummer 50335839.

2. Prijzen

 • Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 • Aromavin heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Aromavin websites te wijzigen.
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Typefouten en spelfouten zijn voorbehouden.

3. Verzendkosten

 • Voor verzending van de artikelen kan Aromavin portokosten in rekening brengen.
 • Kosten die door Aromavin in rekening worden gebracht zijn afhankelijk van aantal dozen en de lokatie van levering. Verzendingskosten beginnen vanaf 0 euro.
 • Onze website berekent het meest voordelige tarief, wat zal weergeven worden bij het afronden van uw bestelling.

4. Betaling

 • Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
 • Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt betalen:
  • Online direct met iDEAL, Mastercard, Visa, MisterCash of Sofort banking.
  • Middels een overschrijving via bank- of girorekening. De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan op rekening nummer 4320455 t.a.v. Jasl 's-Gravenhage, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert Aromavin de bestelde artikelen voor u. Mocht Aromavin de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.
 • Aromavin verzendt een bevestiging per e-mail als uw betaling binnen is.

5. Levering

 • Alle aanbiedingen van Aromavin zijn vrijblijvend en Aromavin behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Aromavin. Aromavin is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Aromavin dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 • De administratie van Aromavin geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Aromavin verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Aromavin verrichte leveringen. Aromavin erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
 • Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden.
 • Wanneer een bestelling niet bij de klant is afgeleverd, maar wél door Aromavin is verzonden, wacht Aromavin 2 weken alvorens een bestelling eventueel opnieuw uit te voeren.
 • Aromavin is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door vervoerder.
 • Aromavin levert uw bestelling in principe binnen 5 werkdagen. Als een product niet op voorraad is, wordt u bericht over de verwachte levertijd. De maximale levertijd is desondanks 30 dagen. Mocht deze levertijd door omstandigheden niet gehaald kunnen worden, dan stelt Aromavin u hiervan tijdig op de hoogte. U heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden of u kunt een nieuwe levertijd met Aromavin overeenkomen, zulks conform de wet kopen op afstand.

6. Retourneren en Garantie

 • Aromavin doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Aromavin te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. Uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding zal Aromavin het bedrag van het artikel op uw rekening terugstorten. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening. Wij vragen u hier voorafgaand via e-mail melding van te maken aan Aromavin.
 • Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Aromavin te melden. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Aromavin de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren. Dit alles zal in overleg met de fabrikant plaatsvinden. Per artikel dient bekeken te worden of u aanspraak kunt maken op garantie. Aromavin zal contact opnemen met de leverancier en daarna samen met u zoeken naar een gepaste oplossing.
 • Er wordt niet teruggenomen of geruild indien: het artikel is uitgepakt, maar niet defect is; het artikel gebruikt, maar niet defect is; u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen;u de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd

7. Aansprakelijkheid

 • Alle producten die in het assortiment van Aromavin zijn opgenomen zijn zorgvuldig uitgezocht. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen
 • De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aromavin kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Aromavin is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
 • De maximale aansprakelijkheid zal nooit hoger zijn dan het factuurbedrag.

8. Overmacht

 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Aromavin in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Aromavin gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • Omstandigheden in de zin van artikel 8.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

9. Privacy-statement

 • Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Aromavin gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. Vragen

 • Aromavin streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Aromavin, dan wordt Aromavin daar graag per e-mail van op de hoogte gebracht.

11. Geschillen

 • Aromavin zal altijd eerst zelf proberen met u een oplossing te zoeken.
 • Voor alle overige gevallen kan het geschil aan de kantonrechter te Den Haag voorgelegd worden.

12. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze websites aromavin.nl, aromavin.fr en aromavin.com mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Aromavin.

 

Deze site maakt gebruik van cookies

Pas uw browser settings aan of accepteer cookie gebruik.

I understand

Login

 x 
Winkelwagen is leeg

Zoek uw wijn

Zoekopdracht verfijnen

[-]Kleur

[-]Oogstjaar

[+]Beschikbaar

[+]Prijs

Van Tot
Aantal wijnen: 106

Social

Payment